Dodávka armatur MPOWER do elektrárny PAVLODAR TEC-3

Dodávka armatur MPOWER do elektrárny PAVLODAR TEC-3

Po úspěšném jednání s představiteli elektrárny PAVLODAR TEC-3 v Kazachstánu jsme dodali a následně instalovali nejen naše uzavírací klapky K16, které jsou vidět na fotografiích, ale také další typy MPOWER armatur jako jsou klapky K06 nebo šoupátka K02.

Jedná se o další úspěch na mezinárodní scéně, od kterého si splňujeme upevnění pozice na zahraničním trhu.

Rozšíření produktů MPOWER na ruský energetický trh

Rozšíření produktů MPOWER na ruský energetický trh

Skupina MPOWER v průběhu října 2015 získala důležitou zakázku na realizaci dodávek armatur na ruský energetický trh.

Unikátnosti je, že klientem je významná turecká společnost, GAMA Power Systems Engineering and Contracting, Inc., která realizuje projekt v Kazani. Projekt zahrnuje design, výrobu a dodávku armatur podle ASME i GOST norem. Příprava na výrobu byla zahájena na konci roku 2015 a smlouva stanovuje expedici posledního kusu armatury na jarní měsíce 2016.

Společnost GAMA je globální EPC (Engineering, Procurement, Construction) dodavatel, který se specializuje na dodávky plynových a paroplynových elektráren. Konkrétní projekt v Kazani je velmi prestižní výstavba plynové technologie s ultra moderní plynovou turbínou typu H. Tento typ turbíny se řadí mezi nejnovější, největší a nejefektivnější plynové turbíny na světě. Celková účinnost zdroje bude pres 80 procent s uvedením do provozu v průběhu roku 2017.

Konečným zákazníkem je TGK-16 patřící do skupiny Tatar-American Investment and Finance (TAIF). Tento projekt umožní společnosti MPOWER posílit svoje aktivity v Rusku a zároveň se etablovat jako perspektivní partner a dodavatel armatur pro své zákazníky na Středním východě.

Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově

Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově

Jedním z významných projektů realizovaných v letošním roce společností MPOWER Engineering, a.s. byla dodávka armatur pro výstavbu nové spalovny komunálního odpadu u polského Krakova. Investorem celé akce byla společnost Krakowski Holding Komunalny S.A., EPC kontraktorem pak jihokorejská společnost POSCO E&C, pro kterou jde zároveň o její první projekt v tomto regionu. Spalovna je umístěna v průmyslové oblasti Nowa Huta rozprostírající se na východním okraji města Krakov.

Jedná se o moderní typ zařízení, které je dnes obecně nazýváno jako „zařízení pro energetické využití odpadu“ (Waste to Energy – WtE). Spalovna tedy neslouží k prosté likvidaci komunálního odpadu, ale i k výrobě elektřiny a tepla. Zařízení bude schopno spalovat odpad o objemu téměř 700 tun denně. Plánovaný výkon zařízení je 35 MWt, resp. 8 MWe. Celková výše investice činí cca 150 milionů EUR, z čehož téměř 60 % je kryto dotací EU.

Společnost MPOWER Engineering, a.s. v projektu vystupuje jako subdodavatel části armatur. Příprava projektu začala na jaře roku 2014, kdy se MPOWER aktivně účastnil revizí technického řešení. Vlastní výroba armatur pak byla zahájena na začátku roku 2015. Zboží bylo expedováno mezi březnem a červnem letošního roku.

Dodávka se skládá výhradně z armatur ovládaných pohony, a to jak elektrickými, tak pneumatickými. Největšími armaturami v dodávce byly uzavírací klapky typu K06. Jedná se měkkotěsnící klapky s dvojitou excentricitou. Jde o vlastní konstrukci MPOWER. Součástí řešení jsou klapky světlostí DN150 až DN800, které byly osazeny elektropohony AUMA či pneupohony AIRTORQUE. Dále byla dodána celá řada uzavíracích šoupátek, a to jak klasické lité konstrukce (typ K03), tak kovaných (typ K02), a to ve světlostech v rozmezí DN65 až DN600. Ovládání šoupátek je výhradně pohony AUMA. Několik kusů pohonů je vybaveno řídící jednotkou, která umožní řízené otevírání / zavírání armatur tak, aby byl minimalizován případný ráz v potrubí, který by byl jinak způsoben setrvačností media. Jedna armatura je dle požadavku zákazníka vybavena záložním zdrojem (UPS), který zabezpečí předepsaný počet pracovních cyklů, pokud by došlo k výpadku napájení. Zbytek dodaného sortimentu tvořily uzavíracími ventily a množství drobnějších kulových kohoutů. Veškerý sortiment byl dodáván dle standardů EN.

V těchto dnech již probíhá postupné oživování jednotlivých částí dodaných technologií tak, aby bylo možno celé zařízení v následujících měsících spustit.

MPOWER hlavním partnerem konference All for Power

MPOWER hlavním partnerem konference All for Power

Společnost MPOWER Engineering, a.s. se, jako každoroční hlavní partner, zúčastnila již 10. ročníku mezinárodní konference All for Power, která se letos uskutečnila ve dnech 26. – 27. listopadu v Clarion Congress Hotelu v Praze.

Letošní ročník konference byl tematicky opět zaměřen na jaderné a klasické elektrárny v kontextu plánované výstavby, popřípadě modernizace existujících zdrojů. Konferenci doprovodila tradiční výstava produktů a služeb dodavatelských firem. Všem účastníkům děkujeme za návštěvě stánku MPOWER.

Cílem konference, jejímž organizátorem je agentura AF POWER agency a.s., bylo vytvoření místa pro setkání investorů s dodavateli a zmapování reálných možností a očekávání obou skupin.

Hlavní témata letošního ročníku konference:

  • plánované projekty / investice v jaderné energetice na území EU, svět
  • realizované a plánované projekty / investice v klasické energetice ČR, SR
  • průmyslová energetika
  • směrnice EU a dopad na inovace technologií v teplárenství
  • zahraniční blok – představení zajímavého zahraničního trhu

Web: http://www.afpconference.com/2015/