MPOWER slaví úspěch v zahraničí

MPOWER slaví úspěch v zahraničí

Portál exportniuspechy.cz uveřejnil článek zabývajícím se úspěchem skupiny MPOWER po nedávných uskutečněných projektech. Mezi hlavní úspěchy bezpochyby patří vítězství v soutěži ve veřejných zakázkách na dodání vysokotlakových armatur do projektu v Ázerbájdžánu. Celý článek naleznete níže.

Skupina MPOWER sdružuje firmy operující v oboru vývoje, technologií, inženýrství a dále také v oblasti výroby a servisu armatur (například pro klasickou a jadernou energetiku). Výrobky se uplatňují taktéž v chemickém, petrochemickém a hutním průmyslu. MPOWER navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových armatur a disponuje vlastním technickým a výrobním know-how.

V roce 2016, díky podpoře agentury CzechTrade (Ing. Jiří Lukáš), vyhrála MPOWER soutěž ve veřejných zakázkách na dodání vysokotlakových armatur do projektu v Ázerbájdžánu. Česká kovaná šoupátka a ventily si objednala státní ropná společnost Ázerbájdžán SOCAR “Azerikimiya“. Celkový objem zakázky činil 85 000 €.

Ve spolupráci s Ing. Josefem Kunickým, který vede zahraniční kancelář CzechTrade v Santiagu de Chile, získala společnost v roce 2017 zakázku na dodávku armatury pro projekt firmy COLBUN S.A., jednoho z předních výrobců elektřiny v Chile.

MPOWER ve spojení s CzechTradem byla účastníkem květnové výstavy IOGPRE v Íránu. Výstava se zaměřuje na mezinárodní projekty v odvětví ropného průmyslu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších světových výstav v oblasti zpracování ropy a zemního plynu. MPOWER zde díky zastoupení agentury CzechTrade získala několik kontaktů, které mohou skupině přinést nové, významné klienty.

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se společnost MPOWER v listopadu 2017 zúčastnila výstavy Central Asian Industrial Week v Taškentu. Region Uzbekistánu je jedním z nejperspektivnějších oblastí pro dodávky českého průmyslu. V Uzbekistánu MPOWER spolupracuje se společnosti SYNECTA CENTRAL ASIA.

Armatury společnosti MPOWER jsou známé svou spolehlivostí a vysokou kvalitou. Výrobky se uplatňují v nejrůznějších průmyslových odvětvích, například v petrochemii, či v jaderných i klasických elektrárnách.

Jedním ze strategických cílů společnosti je zvyšování zákaznicky orientovaných aktivit zaměřených na zjišťování, analýzu a návrhy řešení vedoucí k uspokojování známých i očekávaných potřeb a požadavků zákazníků.

Dodávka armatur MPOWER do elektrárny PAVLODAR TEC-3

Dodávka armatur MPOWER do elektrárny PAVLODAR TEC-3

Po úspěšném jednání s představiteli elektrárny PAVLODAR TEC-3 v Kazachstánu jsme dodali a následně instalovali nejen naše uzavírací klapky K16, které jsou vidět na fotografiích, ale také další typy MPOWER armatur jako jsou klapky K06 nebo šoupátka K02.

Jedná se o další úspěch na mezinárodní scéně, od kterého si splňujeme upevnění pozice na zahraničním trhu.

Rozšíření produktů MPOWER na ruský energetický trh

Rozšíření produktů MPOWER na ruský energetický trh

Skupina MPOWER v průběhu října 2015 získala důležitou zakázku na realizaci dodávek armatur na ruský energetický trh.

Unikátnosti je, že klientem je významná turecká společnost, GAMA Power Systems Engineering and Contracting, Inc., která realizuje projekt v Kazani. Projekt zahrnuje design, výrobu a dodávku armatur podle ASME i GOST norem. Příprava na výrobu byla zahájena na konci roku 2015 a smlouva stanovuje expedici posledního kusu armatury na jarní měsíce 2016.

Společnost GAMA je globální EPC (Engineering, Procurement, Construction) dodavatel, který se specializuje na dodávky plynových a paroplynových elektráren. Konkrétní projekt v Kazani je velmi prestižní výstavba plynové technologie s ultra moderní plynovou turbínou typu H. Tento typ turbíny se řadí mezi nejnovější, největší a nejefektivnější plynové turbíny na světě. Celková účinnost zdroje bude pres 80 procent s uvedením do provozu v průběhu roku 2017.

Konečným zákazníkem je TGK-16 patřící do skupiny Tatar-American Investment and Finance (TAIF). Tento projekt umožní společnosti MPOWER posílit svoje aktivity v Rusku a zároveň se etablovat jako perspektivní partner a dodavatel armatur pro své zákazníky na Středním východě.

Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově

Dodávka armatur MPOWER pro ZEVO v Krakově

Jedním z významných projektů realizovaných v letošním roce společností MPOWER Engineering, a.s. byla dodávka armatur pro výstavbu nové spalovny komunálního odpadu u polského Krakova. Investorem celé akce byla společnost Krakowski Holding Komunalny S.A., EPC kontraktorem pak jihokorejská společnost POSCO E&C, pro kterou jde zároveň o její první projekt v tomto regionu. Spalovna je umístěna v průmyslové oblasti Nowa Huta rozprostírající se na východním okraji města Krakov.

Jedná se o moderní typ zařízení, které je dnes obecně nazýváno jako „zařízení pro energetické využití odpadu“ (Waste to Energy – WtE). Spalovna tedy neslouží k prosté likvidaci komunálního odpadu, ale i k výrobě elektřiny a tepla. Zařízení bude schopno spalovat odpad o objemu téměř 700 tun denně. Plánovaný výkon zařízení je 35 MWt, resp. 8 MWe. Celková výše investice činí cca 150 milionů EUR, z čehož téměř 60 % je kryto dotací EU.

Společnost MPOWER Engineering, a.s. v projektu vystupuje jako subdodavatel části armatur. Příprava projektu začala na jaře roku 2014, kdy se MPOWER aktivně účastnil revizí technického řešení. Vlastní výroba armatur pak byla zahájena na začátku roku 2015. Zboží bylo expedováno mezi březnem a červnem letošního roku.

Dodávka se skládá výhradně z armatur ovládaných pohony, a to jak elektrickými, tak pneumatickými. Největšími armaturami v dodávce byly uzavírací klapky typu K06. Jedná se měkkotěsnící klapky s dvojitou excentricitou. Jde o vlastní konstrukci MPOWER. Součástí řešení jsou klapky světlostí DN150 až DN800, které byly osazeny elektropohony AUMA či pneupohony AIRTORQUE. Dále byla dodána celá řada uzavíracích šoupátek, a to jak klasické lité konstrukce (typ K03), tak kovaných (typ K02), a to ve světlostech v rozmezí DN65 až DN600. Ovládání šoupátek je výhradně pohony AUMA. Několik kusů pohonů je vybaveno řídící jednotkou, která umožní řízené otevírání / zavírání armatur tak, aby byl minimalizován případný ráz v potrubí, který by byl jinak způsoben setrvačností media. Jedna armatura je dle požadavku zákazníka vybavena záložním zdrojem (UPS), který zabezpečí předepsaný počet pracovních cyklů, pokud by došlo k výpadku napájení. Zbytek dodaného sortimentu tvořily uzavíracími ventily a množství drobnějších kulových kohoutů. Veškerý sortiment byl dodáván dle standardů EN.

V těchto dnech již probíhá postupné oživování jednotlivých částí dodaných technologií tak, aby bylo možno celé zařízení v následujících měsících spustit.

Diskuzní setkání „60 let jádra v ČR“

Diskuzní setkání „60 let jádra v ČR“

Zástupce společnosti MPOWER se zúčastní diskuzního setkání „60 let jádra v ČR: Co bude dál?“. Setkání, jež je součástí cyklu „Energetická bezpečnost ČR“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskuzi, se uskuteční dne 18. 9. 2015 v prostorách Prague Marriott Hotelu.

Dne 18. září 2015 se v prostorách Prague Marriott Hotelu uskuteční další setkání z cyklu „Energetická bezpečnost ČR: Je zaručená přísun energií samozřejmostí?“, které pořádá Institut pro veřejnou diskuzi ve spolupráci s týdeníkem Ekonom. Hlavním tématem bude „60 let jádra v ČR: Co bude dál?“. Setkání zahájí úvodním slovem zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom, David Tramba. Poté vystoupí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s tématem „Role využívání jádra v rozvoji moderní civilizace“. O přínosu jaderné energetiky a průmyslu pro českou ekonomiku pohovoří Břetislav Nitka, ředitel společnosti Vítkovice ÚAM a.s. Dále vystoupí František Pazdera, bývalý generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a.s. s tématem „Využití jádra mimo energetiku“. Nové technologie jaderných elektráren a 30 let JE Dukovany a 15 let JE Temelín zazní z úst Petra Závodského, ředitele útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a.s. Následovat bude panelová diskuze, které se zúčastní všichni předchozí řečníci a také Lubomír Sklenka, vedoucí Katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze, Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO a Josef Běláč, výkonný ředitel ALVEL a.s. Závěrem celého setkání bude občerstvení a prostor pro neformální setkání všech zúčastněných. 

Za společnost MPOWER se na setkání se všemi účastníky těší obchodní ředitel Miloslav Franěk.